Ik zit in groep 8!

 

In groep 8 krijg je van de basisschool een advies over welk niveau middelbaar onderwijs je kunt volgen. Is jouw advies VMBO dan is CSV Het Perron dé school voor jou. Wij hebben de volgende leerwegen:

  • Theoretische leerweg
  • Gemengde leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Basisberoepsgerichte leerweg

Ook kan je bij CSV terecht voor Praktijkonderwijs.

Om toegelaten te kunnen worden tot het eerste leerjaar van de CSV moet je voor de aanvang van het schooljaar worden aangemeld. Hiervoor zijn een aanmeldingsformulier en onderwijskundig rapport nodig. De basisschool waarop je zit heeft deze.

Met de gegevens, het advies van de toeleverende school en de resultaten van de aanmeldingstest kan je worden toegelaten tot het eerste jaar. De toelatingscommissie van de CSV bepaalt in welke leerweg je wordt geplaatst (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kader- en basisberoepsgerichte leerweg) en of leerwegondersteuning gewenst is. Je ouders en de basisschool krijgen hiervan tijdig bericht. Meestal regelt de basisschool de aanmelding.

In bepaalde gevallen of wanneer je van buiten de regio komt, kan aanmelden ook rechtstreeks. Je ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de afdelingsleider van leerjaar 1, de heer H. (Henk) van der Horst

De inschrijfformulieren zijn hier te vinden.