Gemengde / Theoretische Leerweg

 

Als je het fijn vindt om hoofdzakelijk met leervakken bezig te zijn, is de GL/TL een goede mogelijkheid. CSV heeft de theoretische leerweg bewust gecombineerd met de gemengde leerweg om leerlingen meer keuzemogelijkheden te geven en theorie en praktijk te mixen.

In leerjaar drie krijg je een GL/TL aanbod met vier beroepsgerichte blokken. Er kan een keuze gemaakt worden uit de sectoren Techniek (Bouwen, Wonen en Interieur, Mobiliteit en Transport of Produceren, Installeren en Energie), Economie en Ondernemen of Zorg en Welzijn

In leerjaar vier kan je kiezen voor tenminste drie blokken beroepsgericht onderwijs. De meerwaarde is dat je tot en met leerjaar vier kan kiezen voor de TL-richting, de GL-richting of voor een combinatie daarvan. Met een VMBO-diploma GL/TL kan je verder leren op niveau 3 of 4  in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Voor wie een mooi examenresultaat heeft behaald en zich verder algemeen wil vormen, zijn mogelijkheden om door te stromen naar het HAVO bespreekbaar.