Organisatie

De CSV valt bestuurlijk onder de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden (COG). Het College van Bestuur houdt toezicht op hoofdlijnen van beleid en uitvoering.

Ga naar de pagina

Missie, visie en waarden

Door dicht bij de praktijk van de werkvloer te blijven, is de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein en optimaliseert de CSV de kansen voor leerlingen op een baan. Met een opleiding aan de CSV is je toekomst verzekerd!

Ga naar de pagina

Leefbare en gezonde school

Op Het Perron gaan we met respect met elkaar om. We streven ernaar dat iedereen zich binnen en buiten het schoolgebouw prettig en veilig voelt.

Ga naar de pagina

Medezeggenschapsraad

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel docenten, leerlingen als ouders vertegenwoordigd zijn.

Ga naar de pagina

Jaarverslag

In het jaarverslag laten wij u in woord en beeld zien waar onze school voor staat, wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en wat onze plannen zijn voor het komende jaar.

Ga naar de pagina

Resultaten

CSV vindt het belangrijk zo veel mogelijk openheid van zaken te geven over de resultaten van onze school. Daarom doen we mee aan het project Vensters voor Verantwoording.

Ga naar de pagina

Vacatures en stages

Kijk hier voor meer informatie over ons vacatureoverzicht en de stage mogelijkheden.

Ga naar de pagina