Vacatures en stages

Werken op CSV Het Perron

CSV (vmbo en praktijkonderwijs) is samen met ROC A12 gevestigd op Het Perron. Beide scholen werken samen aan de ontwikkeling van sterk, verticaal beroepsonderwijs. CSV Het Perron is een Christelijke school. Leerlingen en docenten werken in een modern schoolgebouw met eigentijdse faciliteiten. Ons motto is Levensecht leren, leren door doen!

Leerlingen en docenten werken in leerhuizen en in moderne praktijkruimtes. Docenten werken in (kleine) teams die verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen. Om onze leerlingen goed voor te kunnen bereiden op een plaats in de maatschappij werken we veel samen met het bedrijfsleven en instellingen.

CSV Het Perron heeft veel te bieden voor docenten en onderwijsondersteunend personeel:

 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief
 • Intensieve en passende begeleiding van nieuwe docenten
 • Vorm geven aan innovatief modern (beroeps)onderwijs
 • Leren door samen te werken
 • Grote betrokkenheid
 • Taakbeleid wordt afgestemd op ieders kwaliteiten
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Wie hebben wij nodig?

Het Perron is een fijne moderne werkomgeving waarin het plezierig werken is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd en  thuis voelt op Het Perron. Dat vraagt een grote betrokkenheid en inspanning van iedereen die werkt en leeft op Het Perron.

Wij zijn op zoek naar collega’s die in staat zijn om:

In teams te werken
Samen met collega’s verantwoordelijkheid nemen voor leerlingen, onderwijs en ontwikkeling.

Ambities te koppelen aan daadkracht
Met elkaar onderwijs zo vormgeven dat het aansluit op de eisen van de toekomstige maatschappij. Ben jij bereid om mee te werken om onze ambities te vertalen naar doelen en deze doelen te behalen? Denk hierbij aan: maatwerk voor leerlingen, differentiatie, ICT als belangrijk didactisch hulpmiddel, samenwerken, klassenmanagement, wat kan wel?

Uit te dagen
Je vindt het belangrijk dat leerlingen uitgedaagd worden en daardoor geboeid zijn.
Jij weet hoe je dit kunt realiseren!

Een sterk pedagogisch klimaat te scheppen
Leerlingen voelen zich veilig door de manier waarop jij met hen als individu en als groep om gaat. Dit positieve klimaat zorgt er mede voor dat leerlingen optimaal kunnen presteren!

Maar vooral:
Leiding aan zichzelf te kunnen geven door op verschillende terreinen te kunnen verbinden en begrenzen!

 

Wij zijn op zoek naar:

Docent PIE

 

Solliciteren op onze vacatures kan via CSV Het Perron of via Meesterbaan.

 

Open sollicitaties kunnen gericht worden aan de afdeling P&O

Stageplaatsen

CSV Het Perron is in het bezit van het Keurmerk Opleidingsschool. Studenten van lerarenopleidingen kunnen solliciteren naar een stageplaats op onze school. Wij werken samen met Archimedes Lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Studenten van andere hogescholen en studenten die een MBO-opleiding voor Onderwijs Assistent volgen kunnen ook solliciteren.

Voor het cursusjaar 2018-2019 hebben we stageplaatsen voor de volgende vakken/profielen beschikbaar:

 • bewegingsonderwijs (3e en 4e jaar);
 • biologie (2e of 3e jaar);
 • BWI (bouwen, wonen & interieur);
 • consumptieve techniek;
 • Duits (2e of 3e jaar);
 • Gezondheidszorg & Welzijn (1e en 2e jaar);
 • MBO-Onderwijs Assistent (2 studenten);
 • mobiliteit & transport;
 • Nederlands (1e jaar);
 • PIE (produceren, installeren & energie);
 • techniek (1e en 2e jaar);
 • wiskunde (1e, 2e of 3e jaar).

Voor informatie over stageplaatsen en opleidingen kunt u contact opnemen met Marjan Rosendal, de schoolopleider van CSV Het Perron, via: m.rosendal@de-csv.nl