Onderwijskosten

De schoolboeken en bepaalde lesmaterialen zijn gratis. De school ontvangt hiervoor van de overheid een vergoeding. Toch zijn er schoolkosten, want niet alle lesmaterialen zijn gratis. Voor bijvoorbeeld een woordenboek, een atlas, een rekenmachine of vakkleding, -schoenen en gereedschap ontvangt de school geen vergoeding. De school mag ouders melden dat deze materialen onmisbaar zijn om de opleiding met succes te volgen, maar de ouders kunnen zelf bepalen via welke leverancier zij deze  aanschaffen. De school biedt ouders de mogelijkheid deze zaken via de school aan te schaffen, maar ouders kunnen dit ook zelf doen.

Gratis schoolboeken
Onder de definitie van gratis schoolboeken (artikel 6e van de Wet op het Voortgezet Onderwijs) vallen: leerboeken, werkboeken, projectboeken, examenbundels, eigen leermateriaal van de school, licentiekosten van digitaal leermateriaal en aangepaste boeken voor leerlingen met een handicap. Bekijk hier de notitie.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten binnen en buiten de school. Het gaat hierbij om activiteiten waar de school geen geld voor ontvangt van het ministerie van Onderwijs.

Overige onderwijskosten
De overige onderwijskosten zijn in principe  niet verplicht. In een aantal gevallen is het aanschaffen van rekenmachine, werkkleding en –schoenen verplicht, maar bepalen de ouders via welke leverancier zij die materialen willen aanschaffen. Uitgangspunt bij alle gevraagde bijdragen is dat de ouders per onderdeel kiezen van dit aanbod gebruik te maken. Bekijk hier het overzicht.

Vervoersregeling
Voor leerlingen die, gebaseerd op de postcode, meer dan 10 kilometer van de school wonen, heeft onze school een vervoersregeling. De regeling houdt in dat deze leerlingen de helft van de kosten van een maandabonnement voor het openbaar vervoer van de school krijgen vergoed, gedurende de maanden november, december, januari en februari. De kosten kunnen worden gedeclareerd door onderstaand declaratieformulier te downloaden en in te vullen en samen met een kopie van het abonnement en het betalingsbewijs in te leveren bij de administratie van de school. Vergeet niet uw bankrekeningnummer in te vullen.

Declaratieformulier