Klaswijzigingen

Klas Lesuur Nieuwe situatie i.p.v. Normale situatie Opmerkingen
1A1 Di5-6 Inval 40 (Hkt) in B0.04 i.p.v. TNAS (Asa)
1B3 Ma1-2 Les vervalt i.p.v. TNAS (Hkt)
1C1 Ma1-2 BO (Kmp) in VL3
1P1 Di3-4 LH (Prr) in C2.03 i.p.v. NE (Psp)
1P1 Di7-10 LH (Blw) in GS
1P1 Di7-10 LH (Ekr) in GS
1P2 Di3-4 LH (Prr) in C2.03 i.p.v. NE (Psp)
1P2 Di7-10 LH (Blw) in GS
1P2 Di7-10 LH (Ekr) in GS
2B7 Ma3-4 MENT (Wfm) in A0.05 i.p.v. DU (Dgr)
2P1 Di1-2 NE (Prr) in C2.03 i.p.v. docent Mko
2P2 Di1-2 NE (Prr) in C2.03 i.p.v. docent Mko
2P3 Di7-8 LOB/PSO (Rrh) in C2.04
2P4 Di7-8 LOB/PSO (Rrh) in C2.04
3BWI1B Ma1-4 BWI (Wkk) in C0.08 i.p.v. docent Rsm
3BWI1B Ma7-8 Les vervalt i.p.v. WI (Klk)
3BWI2K Ma1-4 BWI (Wkk) in C0.08 i.p.v. docent Rsm
3EO1B Ma5-6 EN (Hsl) in C3.04 i.p.v. DU (Bvl)
3EO1B Ma7-8 Les vervalt i.p.v. EN (Hsl)
3EO1B Di3-4 WI (Ket) in C3.04 i.p.v. EO (Nel)
3EO1K Ma5-6 EN (Hsl) in C3.04 i.p.v. DU (Bvl)
3EO1K Ma7-8 Les vervalt i.p.v. EN (Hsl)
3EO1K Di3-4 WI (Ket) in C3.04 i.p.v. EO (Nel)
3GTL1 Ma2 Les vervalt i.p.v. DU (Bvl)
3GTL1 Ma7-8 LH (Ast afw) in C1.09-L
3GTL1 Di5-10 *Les verv.
3GTL2 Ma1 Les vervalt i.p.v. DU (Bvl)
3GTL2 Ma2 Idu 40 (Mhu) in C1.10 i.p.v. EN (Ast)
3GTL2 Ma7-8 LH (Ast afw) in C1.09-L
3GTL2 Di5-10 *Les verv.
3MT1B Ma7-8 Les vervalt i.p.v. WI (Klk)
3P1 Di1-2 DVH (Bnf) in C2.06
3P1 Di1-2 DVH (Dsk) in C2.06
3P1 Di1-2 DVV (Bsd) in A0.05
3P1 Di1-2 DVV (Jui) in LP
3P1 Di1-2 TN (Rtn) in C2.01
3P1 Di1-2 ZH (Jui) in LP
3P2 Di1-2 DVH (Bnf) in C2.06
3P2 Di1-2 DVH (Dsk) in C2.06
3P2 Di1-2 DVV (Bsd) in A0.05
3P2 Di1-2 DVV (Jui) in LP
3P2 Di1-2 TN (Rtn) in C2.01
3P2 Di1-2 ZH (Jui) in LP
3P3 Di1-2 DVH (Bnf) in C2.06
3P3 Di1-2 DVH (Dsk) in C2.06
3P3 Di1-2 DVV (Bsd) in A0.05
3P3 Di1-2 DVV (Jui) in LP
3P3 Di1-2 TN (Rtn) in C2.01
3P3 Di1-2 ZH (Jui) in LP
3P3 Di7-8 Idu 40 (Jbe) in C2.02
3P4 Di1-2 DVH (Bnf) in C2.06
3P4 Di1-2 DVH (Dsk) in C2.06
3P4 Di1-2 DVV (Bsd) in A0.05
3P4 Di1-2 DVV (Jui) in LP
3P4 Di1-2 TN (Rtn) in C2.01
3P4 Di1-2 ZH (Jui) in LP
3P4 Di7-8 Idu 40 (Jbe) in C2.02
3PIE1B Ma7-8 PIE (Ktr) in C1.02 i.p.v. WI (Klk)
3PIE2K Ma7-8 PIE (Ktr) in C1.02 i.p.v. NAS1 (Fme)
3ZW1B Di3-4 LH (Bss) in A1.08
3ZW1B Di3-4 LH (Sle) in A1.08
3ZW2B Ma5-6 LH (Eka) in A1.08
3ZW2B Ma5-6 LH (Nem) in A1.08
3ZW2B Di2 Les vervalt i.p.v. MENT (Nem)
3ZW2B Di3 MENT (Nem) in A1.06
3ZW3B Ma3-4 LH (Jro) in A1.08
3ZW3B Ma3-4 LH (Nem) in A1.08
3ZW3B Ma5-6 NE (Anb) in A1.06 i.p.v. lokaal A1.08
3ZW3B Di5-6 WI (Ket) in A1.07-L i.p.v. lokaal A1.08
3ZW3K Ma3-4 LH (Jro) in A1.08
3ZW3K Ma3-4 LH (Nem) in A1.08
3ZW3K Ma5-6 NE (Anb) in A1.06 i.p.v. lokaal A1.08
3ZW3K Di5-6 WI (Ket) in A1.07-L i.p.v. lokaal A1.08
3ZW4K Ma5-6 NE (Bss) in A1.05 i.p.v. lokaal A2.08
3ZW4K Di3 Les vervalt i.p.v. REK (Ket)
3ZW5K Di5-6 LH (Gtr) in A1.08
3ZW5K Di5-6 LH (Lws) in A1.08

Docentwijzigingen

Docent Lesuur Nieuwe situatie i.p.v. Normale situatie Opmerkingen
Anb Ma1-2 (*IDU) i.p.v. 4ZW1B (NE)
Anb Ma5-6 3ZW3B/K (NE) in A1.06 i.p.v. lokaal A1.08
Ast Di5-6 (*) i.p.v. 3GTL1 (LH)
Ast Di7-8 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (EN)
Ayr Di5-6 (*IDU) i.p.v. 4BWI1B (EN)
Bcj Di3-4 (*IDU) i.p.v. 4GTL3 (EO)
Blw Di7-10 1P1/2 (LH) in GS
Brp Ma7-8 (*IDU) i.p.v. 4EO1B (EO)
Bsd Di3-4 (*IDU) i.p.v. 5VM1-DVV (DVV)
Bss Ma3-4 (*IDU) i.p.v. 4ZW4K (NE)
Bss Ma5-6 3ZW4K (NE) in A1.05 i.p.v. lokaal A2.08
Bss Ma9-10 (*IDU) i.p.v. 4ZW2B (NE)
Bss Di3-4 3ZW1B (LH) in A1.08 i.p.v. 3ZW1B (NE)
Bvl Di1-2 (*IDU) i.p.v. 4EO1B (DU)
Bvl Di5-6 (*IDU) i.p.v. 4GTL2 (DU)
Bvl Di7-8 (*) i.p.v. 3GTL1 (LH)
Dgr Ma3-4 Les vervalt i.p.v. 2B7 (DU)
Dsk Ma3-6 (*IDU) i.p.v. 5VM1-DVH (DVH)
Eka Ma1-2 (*IDU) i.p.v. 4ZW4K (BI)
Eka Ma5-6 3ZW2B (LH) in A1.08 i.p.v. 3ZW2B (BI)
Eka Ma9-10 (*IDU) i.p.v. 4ZW1B (BI)
Ekr Di7-10 1P1/2 (LH) in GS i.p.v. Les vervalt
Fme Ma1-2 (*IDU) i.p.v. 4BWI2K (NAS1)
Fme Ma3-4 (*IDU) i.p.v. 4MT1B (NAS1)
Fme Ma7-8 Les vervalt i.p.v. 3PIE2K (NAS1)
Fme Di5-6 (*IDU) i.p.v. 4BWI2K (NAS1)
Fme Di7-8 (*IDU) i.p.v. 4BWI1B (NAS1)
Gtr Di5-6 3ZW5K (LH) in A1.08 i.p.v. 3ZW5K (NE)
Gtr Di7 (*) i.p.v. 3GTL1 (LH)
Hfj Ma1-2 (*IDU) i.p.v. 4MT1B (NE)
Hfj Ma3-4 (*IDU) i.p.v. 4BWI1B (NE)
Hfj Di5-6 (*IDU) i.p.v. 4MT1B (NE)
Hfj Di7-8 (*IDU) i.p.v. 4BWI2K (NE)
Hhg Ma5-8 (*IDU) i.p.v. 4ZW1B (ZW)
Hhg Di1-2 (*IDU) i.p.v. 4ZW3K (ZW)
Hhg Di7-8 (*IDU) i.p.v. 4ZW2B (ZW)
Hkt Di5-6 1A1 (Inval 40) in B0.04 i.p.v. (*INVAL ob)
Hla Ma5-8 (*IDU) i.p.v. 4PIE2K (PIE)
Hla Di1-4 (*IDU) i.p.v. 4PIE2K (PIE)
Hld Ma7-8 (*IDU) i.p.v. 4GTL2 (NE)
Hsl Ma3-4 Les vervalt i.p.v. 4EO2K (EN)
Hsl Ma5-6 3EO1B/K (EN) in C3.04 AKKOORD?
Hsl Ma7-8 Les vervalt i.p.v. 3EO1B/K (EN)
Jbe Di7-8 3P3/4 (Idu 40) in C2.02 i.p.v. 1P1 (KC)
Jro Ma1-2 (*IDU) i.p.v. 4ZW3K (EN)
Jro Ma3-4 3ZW3B/K (LH) in A1.08 i.p.v. 4ZW2B (EN)
Jui Ma3-4 (*IDU) i.p.v. 5VM1-ZH (EN)
Jui Ma7-8 (*IDU) i.p.v. 5VM1-ZH (MENT)
Jui Di3-4 (*IDU) i.p.v. 5VM1-ZH (ZH)
Ket Di1-2 Les vervalt i.p.v. 4EO2K (WI)
Ket Di3 3EO1B/K (WI) in C3.04 i.p.v. 3ZW4K (REK)
Ket Di4 3EO1B/K (WI) in C3.04
Ket Di5-6 3ZW3B/K (WI) in A1.07-L i.p.v. lokaal A1.08
Klk Ma3-4 (*IDU) i.p.v. 4BWI2K (WI)
Klk Ma7-8 Les vervalt i.p.v. 3BWI1B (WI)
Klk Ma9 Les vervalt i.p.v. 4MT1B (WI)
Klk Di7-8 (*IDU) i.p.v. 4MT1B (WI)
Kmp Ma1-2 1C1 (BO) in VL3 i.p.v. klas 4ZW2B
Kmp Ma9-10 (*IDU) i.p.v. 4ZW4K (BO)
Krl Di1-2 (*IDU) i.p.v. 4ZW1B (ZW)
Ktr Ma5-6 (*IDU) i.p.v. 4PIE1B (PIE)
Ktr Ma7-8 3PIE1B (PIE) in C1.02
Ktr Ma7-8 3PIE2K (PIE) in C1.02
Ktr Di1-2 (*IDU) i.p.v. 4PIE1B (PIE)
Ktr Di3-4 (*IDU) i.p.v. 4GTL2 (PIE)
Lws Ma5-8 (*IDU) i.p.v. 4ZW3K (ZW)
Lws Di1-2 (*IDU) i.p.v. 4ZW2B (ZW)
Lws Di5-6 3ZW5K (LH) in A1.08
Mhu Ma1 (*IDU) i.p.v. 4GTL2 (EC)
Mhu Ma2 3GTL2 (Idu 40) in C1.10 i.p.v. 4GTL2 (EC)
Mhu Ma9-10 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (EC)
Mko Di1-2 Les vervalt i.p.v. 2P1 (NE)
Mna Ma5-6 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (BI)
Mna Ma9-10 (*IDU) i.p.v. 4ZW3K (BI)
Mna Di1-2 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (BI)
Mna Di5-6 (*) i.p.v. 3GTL1 (LH)
Mnc Di7-8 (*IDU) i.p.v. 4EO2K (NE)
Mra Di1-4 (*IDU) i.p.v. 4MT1B (MT)
Nel Ma5-6 (*IDU) i.p.v. 4EO1B (EO)
Nel Di1-2 (*IDU) i.p.v. 4EO1B (MENT)
Nel Di3-4 Les vervalt i.p.v. 3EO1B (EO)
Nem Ma3-4 3ZW3B/K (LH) in A1.08
Nem Ma5-6 3ZW2B (LH) in A1.08 i.p.v. 4ZW4K (ZW)
Nem Ma7-8 (*IDU) i.p.v. 4ZW4K (ZW)
Nem Di2 Les vervalt i.p.v. 3ZW2B (MENT)
Nem Di3 3ZW2B (MENT) in A1.06 i.p.v. (KV.ZW)
Pnt Ma3-4 (*IDU) i.p.v. 4ZW1B (WI)
Pra Ma5-8 (*IDU) i.p.v. 4ZW2B (ZW)
Prr Di1-2 2P1/2 (NE) in C2.03
Prr Di3-4 1P1/2 (LH) in C2.03
Psp Ma5-6 Les vervalt i.p.v. (*INVAL pro)
Rmn Ma5-6 (*IDU) i.p.v. 4EO2K (BO)
Rpv Ma3 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (MA)
Rpv Ma9 (*IDU) i.p.v. 4BWI1B (MA)
Rpv Ma10 (*IDU) i.p.v. 4MT1B (MA)
Rpv Di7-8 (*) i.p.v. 3GTL1 (LH)
Rtn Di1-2 3P1 (TN) in C2.01
Rtn Di1-2 3P2 (TN) in C2.01
Rtn Di1-2 3P3 (TN) in C2.01
Rtn Di1-2 3P4 (TN) in C2.01
Rtn Di7-8 Les vervalt i.p.v. 1P2 (TN)
Rvo Ma9-10 Les vervalt i.p.v. (LOB.MT)
Sih Ma2 (*IDU) i.p.v. 4EO1B (MA)
Sle Di1-2 (*IDU) i.p.v. 4ZW4K (ZW)
Sle Di3-4 3ZW1B (LH) in A1.08 i.p.v. (KV.HOR)
Sle Di7-8 (*IDU) i.p.v. 4ZW1B (ZW)
Ttz Ma1-2 (*IDU) i.p.v. 4EO2K (EC)
Ttz Ma3-4 (*IDU) i.p.v. 4EO1B (EC)
Ttz Ma7-8 (*IDU) i.p.v. 4EO2K (EO)
Ttz Di7-8 (*IDU) i.p.v. 4EO1B (EC)
Vnj Ma1-2 (*IDU) i.p.v. 4BWI1B (WI)
Vnp Di3-4 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (ZW)
Vnp Di5-6 (*) i.p.v. 3GTL1 (LH)
Wfm Ma3-4 2B7 (MENT) in A0.05 i.p.v. 4ZW3K (BO)
Wgl Di5-6 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (BO)
Wgl Di7-8 (*IDU) i.p.v. 4GTL2 (BO)
Wkk Ma1-4 3BWI1B (BWI) in C0.08
Wkk Ma1-4 3BWI2K (BWI) in C0.08
Wkk Ma5-6 (*IDU) i.p.v. 4BWI1B (BWI)
Wkk Ma7-8 (*IDU) i.p.v. 4BWI1B (BWI)
Wms Ma1-2 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (WI)
Wms Ma4 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (REK)
Wms Ma7-8 (*IDU) i.p.v. 4GTL1 (WI)
Wms Ma9-10 (*IDU) i.p.v. 4GTL2 (WI)
Wms Di1-2 (*IDU) i.p.v. 4GTL2 (WI)
Wrr Ma5-8 (*IDU) i.p.v. 4MT1B (MT)
Wrr Ma9-10 Les vervalt i.p.v. (LOB.T&L)
Wrr Di1-4 (*IDU) i.p.v. 4MT1B (MT)